Функционалности

Споделяне на идеи

Проблем в повечето компании е, че гласът на служителите не се чува. Това не означава, че собствениците и мениджърите нямат желание да чуят идеите и мнението на хората си, но няма ефективно изграден процес за даване на идеи от всички и получаване на мнение от останалите в компанията.

Goodworky

Goodworky прави възможно:

 • онлайн споделяне на идеи от всеки служител;
 • харесване на идеите от колегите;
 • даване на обратна връзка / мнение;
 • разпределяне на идеите по категории;
 • получаване на Goodies – нематериални стимули (точки) при даване, харесване и или коментар на идея.

Най-активните напредват не само в класирането, но имат ясен и лесен начин да допринесат за развитието на компанията.

Форум

Goodworky предоставя възможност на служителите да споделят знание и мнение във Форума на платформата.

Основното предназначение на този модул е:

 • създаване на материал – мнение, статия от всеки служител;
 • даване на обратна връзка / мнение от колегите;
 • харесване, както на материала, така и на коментарите;
 • разпределяне на коментарите по категории;
 • получаване на Goodies – нематериални стимули (точки) при създаване, харесване и или коментар.

Новини

Всички новини от и за компанията могат да бъдат публикувани на платформата.

Goodworky прави възможно:

 • разпространение от служителите на новината чрез споделяне през профила им в социалните мрежи;
 • харесване на новината;
 • коментари;
 • разпределяне на новините по теми и хронологично;
 • получаване на Goodies – нематериални стимули (точки) при харесване, коментар и/или разпространение на новината.

Онлайн обучения

Всяка организация има необходимост да обучава:

 • Новите служители при постъпване на работа;
 • Съществуващите си служители с цел увеличаване и подобряване на компетенциите, постигане на по-добра ефективност и ръст в развитието на организацията.

Goodworky предоставя възможност за онлайн обучение, което включва:

 • обучителни материали под формата на текст, аудио и видео;
 • тестове със закрити въпроси, изпитни материала с цел оценяване на степента на усвояване на материала;
 • задачи и тестове с открити въпроси с цел оценка на знанията и креативността на хората;
 • възможност за получаване на оценка от мениджър (ментор) и / или колеги;
 • получаване на Goodies – нематериални стимули (точки) при всяка дейност в учебния процес;
 • справки за прогреса и нивото на знание на служителите;
 • възможност за откриване и развитие на таланти.

Геймификация

Геймификацията е един от най-модерните методи, използвани в бизнеса за повишаване на потреблението и ангажираността. Тя използва игрови техники и похвати като събиране на точки, класации, получаване на награди с цел да стимулира желано поведение в аудиторията.

Традиционно компаниите използват интранет портали за своята вътрешна комуникация – новини, процедури и т.н.

Развитието на технологиите позволява, тези интранет портали да еволюират в съвременни уеб базирани или мобилни платформи, където на служителите се предоставят възможности за онлайн обучения, споделяне на новини и идеи, поставяне на индивидуални и групови мисии. Активността в платформата и постиженията се награждават с точки и медали, които представляват не само виртуални, но и реални награди. Използва се състезателният дух с цел постигане на активност и по-добра ефективност на работното място. Геймификацията е съвременен метод за изграждане и поддръжане на ангажираност и лоялност в хората, която дава възможност те да се обединяват около една епична идея – в контекста Бизнес мисия, която се определя от всяка една организация индивидуално и допринася за изграждане на възприятие в служителите, че « те са специални» за организацията.

Нашата геймифицирана интранет платформа Goodworky спомага за повишаване на мотивацията на служителите, подобряване на вътрешната комуникация, изграждане на хомогенна организационна култура, идентифициране и развитие на таланти в компаниите.

Тестове и изследвания

Всяка организация има нужда от проучване на мнението на служителите, както и изследване на нивото на ангажираност и мотивация.

Goodworky предоставя възможност за:

 • преминаване на тестове с цел проверка на знания и умения;
 • провеждане на проучвания за мнението на служителите по определени теми;
 • изследване на ангажираността на хората по методология, изработена от JobTiger или прилагане на съществуваща фирмена методология;
 • стимулиране на интереса на служителите за участие в тестове, проучвания и изследване на мнения чрез получаване на Goodies, нематериални стимули (точки), в зависимост от нивото на активност.

Класации

Класацията на всички участници в платформата предоставя допълнителна възможност за увеличаване на мотивацията им за постижения и изяви.

Goodworky използа техники от позитивната психология и теорията за Потока, които обуславят начините да стимулираш хората, като им поставяш задачи, които са в рамките на техните способности, но от една страна има предизвикателство в изпълнението им, а от друга е достатъчно ясна перспективата за успех.

Използването на Goodies (точки), медали и класация като ключови елементи в нашата геймифицирана интранет платформа Goodworky, спомага за повишаване на мотивацията на служителите, подобряване на вътрешната комуникация, изграждане на хомогенна организационна култура, идентифициране и развитие на таланти в компаниите.

Справки

Goodworky е уеб базирана онлайн платформа. В допълнение на основните фунционалности за обучение, споделяне на идеи и мнения, проучвания, състезания, платформата предоставя възможност за мониторинг и контрол на всички дейности и процеси, които протичат в нея.  Генерираните справки и отчети способстват обективната оценка и честното възприятие на постиженията на всеки един служител в организацията.

Те могат да бъдат използвани и за комплексна оценка на прогреса на хората в компанията и тяхното отношение към нея, чрез измерване и анализ на:

 • броя на публикациите, харесванията и споделянията на новини и мнения;
 • количеството на генерираните идеи за подобряване на работата и повишаване на ефективността;
 • броя на преминатите обучения и степента на усвояване на знанията.