За нас

Платформата Goodworky е реализация на една идея да се създаде модерно средство за вътрешнофирмена комуникация, ефективна мотивация и ангажираност  на хората, работещи в организацията. Това се постига чрез онлайн обучение, възможности за изява, споделяне на идеи, знание и навременна обратна връзка.

Нашата увереност, че сме на прав път и предлагаме нещо полезно и позитивно за развитието на компаниите и хората в тях, са основани на силните страни на създателите на платформата, а именно:

Иновативността на екипа на стартъп компанията FlowMinds, в която млади хора планират и развиват решения, като внимателно избират от една страна най-нови и модерни, но от друга доказано работещи и набиращи масовост технологии.

Дългогодишния опит на JobTiger на пазара за управление на хора в България, които вече на 17 години подбират, мотивират и са помогнали за развитието на над 500,000 души.

Ентусиазма на професионалните консултанти в Кристал Уотър, екпертизата им в бизнес развитието и управлението на екипи, както и придобитата с опита увереност, че бизнесът се развива все по-добре, когато активно слуша хората си и се грижи за тях.

Ние знаем, че в края на всеки работен ден най-важният ресурс на компаниите напуска през вратата.

Доскоро основната роля на собствениците и мениджърите беше да създава предпоставки, хората да се връщат на сутринта, за да могат отново да работят и дадат своя принос за организацията. С развитието на мобилните технологии и разрастването на влиянието на социалните мрежи, съществено значение за прогреса на компанията придобиват възможността и начините, чрез които се ангажира вниманието на хората за постигане на целите на компанията, както и изграждането и иподдържането на тяхната мотивация.

Ние вярваме, че Goodworky е идеалното средство:

  • да предоставите 24/7 възможност за изява на хората си;
  • да ги развивате, информирате и мотивирате по един съвременен начин онлайн;
  • да превърнете постигането на целите на компанията във вълнуваща съвместна мисия;
  • да предоставите възможност на всеки човек да се изявява колкото, както и когато поиска;
  • да убедите своя екип, че всичко във вашата компания е обективно, прозрачно, честно и ясно, защото чрез платформата Goodworky всичко необходимо от ваша страна е споделено и всеки може да го прочете, да изрази мнението си и да се изяви.