Защо Goodworky

Всяка организация просперира, ако хората, които работят в нея са добре обучени, силно мотивирани и има изградена култура и методи за правилна комуникация. Ключов фактор за успеха на бизнеса е управлението на знанието – как придобиваме, адаптираме, управляваме, развиваме и създаваме нови знания във фирмата.

Goodworky е онлайн платформа за e-learning, споделяне на идеи, мнения, знание и ресурси. Тя е предназначена да се използва за вътрешнофирмена комуникация, като хората в компанията могат да я достъпват по всяко време и отвсякъде.

Ако Вашата организация има нужда да:

  • Предостави бързо и ефективно средство на хората си да се обучават;
  • Повиши ефективността на работните процеси като подобри вътрешната комуникация;
  • Даде възможност на хората да им се чуе гласът, защото мнението на всеки е важно в компанията;
  • Повиши корпоративния дух и ангажираността на хората;
  • Минимизира времето за разпространение на важна информация и знанието до кого е достигнала ефикасно тази информация.

Goodworky е най-доброто и ефективно решение за Вас

Ние предоставяме възможността всяка организация да използва за бъдещото си развитие, както постиженията на съвременните технологии за социална комуникация, така и откритията в най-новите теории за мотивация и ангажираност на позитивната психология.

Ползите за организацията и за хората в нея:

  • Подобрена вътрешна комуникация: разпространение на новини, материали като процедури и процеси, мнения и идеи, вътрешни съобщения;
  • Възможност за изява: гласът на хората е чут, предоставена е обратна връзка както от мениджърите (ментори), така и от колегите чрез коментари, харесване на мнението / идеите, споделяне в социалните мрежи;
  • Откриване и развитие на звезди и таланти в организацията. Дейностите в платформата предоставят възможност за изява и развитие на хората: онлайн обучение; споделяне на знание.
  • Повишаване на мотивацията и ангажираността благодарение на възможностите в платформата и състезанието между хората за постигане на по-добри резултати;
  • Обективна и реална оценка на постиженията на хората: генерираните от платформата справки за активността на всеки човек, както и неговия прогрес, класацията по точки на служителите, предоставят възможност за обективна оценка и честно възприятие на постижението на всеки един служител в организацията.