Защо Goodworky?

Goodworky е онлайн платформа за e-learning, споделяне на идеи, мнения, знание и ресурси. Тя е предназначена да се използва за вътрешнофирмена комуникация, като хората в компанията могат да я достъпват по всяко време и отвсякъде.

За нас

Платформата Goodworky е реализация на една идея да се създаде модерно средство за вътрешнофирмена комуникация, ефективна мотивация и ангажираност на хората, работещи в организацията. Това се постига чрез онлайн обучение, възможности за изява, споделяне на идеи, знание и навременна обратна връзка.

Клиенти